Plaats van de standen 2023

2023 – Zaal Andromeda – standenplan

2023 – Zaal Centrale Hall – standenplan

2023 – Zaal Hercules – standenplan

Plaats van de standen 2022

Zaal Hercules 2022

Zaal Adromeda 2022

Zaal Centrale hall 2022

Indeling van het congrescentrum De Montilo

De Montil – Plan Gelijkvloers
De Montil – Eerste verdieping
De Montil – Toegang voor de standenbouwers

Exposanten-info:

De exposanteninfo wordt opnieuw uitgewerkt en zal per thema hieronder terug te vinden zijn. Als deelnemend bedrijf kan u dan ook selectief de informatie opzoeken die je nodig hebt voor de standenbouw, voor de presentatie die je wenst te geven en voor de inschrijving van de deelnemers

2024 – Afsprakennota 4.1. Standenbouw – opbouw en afbraak

2024 – Afsprakennota 4.2. Standenbouw – type standen – opties – locatie standen

2024 – Afsprakennota 4.3. Standenbouw – High level sponsorship

Afsprakennota – 26ste Colloquium 2023 – v1

Afsprakennota – 27ste Colloquium 2024- wordt nog geactualiseerd

Hoe schrijf je in als medewerker of spreker van een ICT-bedrijf?

2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geen resultaten.

  • Aantal deelnemers 1/3/16

    Als we het aantal deelnemers van 2003 tot 2015 grafisch uitzetten kun je zien dat het colloquium jaar na jaar op een stijgende belangstelling kan rekenen. Op de editie van 2015 kwamen maar liefst 700 bezoekers over de vloer.