Het colloquium ICT4care en de studiedag IT voor niet-ICT’ers richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, hogescholen departement verpleegkunde, opleidingscentra en softwareontwikkelaars

 • algemene directies
 • financieel-administratieve directies
 • medische directies
 • directies verpleging, middenkader, zorgmanagers
 • ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici
 • artsen, CRA’s
 • VG-MZG-coördinatoren, MPG-coördinatoren
 • hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, geriatrie, verloskwartier, PAAZ, PVT, WZC,
  intensieve zorg, operatiekwartier, dialyse, spoedgevallen, diensthoofden bewonerszorg, medische beeldvorming
 • projectverantwoordelijken klinische paden
 • kwaliteitscoördinatoren, veiligheidsconsulenten, preventieadviseurs
 • managers beleidsinformatie
 • departementshoofden, opleidingshoofden en docenten van de opleidingen tot gezondheidszorgberoepen
 • alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn
 •  HRM-managers
 • apothekers
 • verantwoordelijken dienst logistiek
 • kennisinstellingen & patiëntenverenigingen