‘ehealth Horizon’ 2024-2025

 

Voor wie?

 • De opleiding ICT4care ‘eHealth Horizon’ is gericht op zorgverleners met affiniteit voor informatie- en communicatietechnologie.
 • Zorgverleners met interesse voor het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen in de zorg

Door de technologische veranderingen binnen de gezondheidszorg worden verpleegkundigen en andere zorgverleners in toenemende mate betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. De opleiding wil ervoor zorgen dat je het nodige inzicht verwerft in de mate waarin informatietechnologie de processen binnen het werkveld kan ondersteunen.

Verloop

Om adequaat op de huidige trends in te spelen, ontwikkelde het Netwerk Verpleegkunde in samenwerking met de werkgroep ICT4care deze opleiding.
Daarin wordt aandacht besteed aan gezondheidszorg, systeemontwikkeling en de mogelijkheden van informatietechnologie ter ondersteuning van het zorgproces.
De deeltijdse opleiding omvat een studieprogramma van één jaar. Het studieprogramma bevat 10 cursusdagen en het symposium ict4care.

Doel van de opleiding

Na het behalen van het attest beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om mee te werken aan de digitalisering van de zorg binnen je organisatie.

 • Deze opleiding zal je in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om probleemoplossend te denken om zo binnen de eigen instelling doelgericht aan de slag te gaan. Op die manier verwerf je een goede onderhandelingspositie om het externe ICT-aanbod beter af te stemmen op de interne zorgvraag, en kom je tot het best mogelijke resultaat op maat van de eigen organisatie
 • Zo leer je onder meer vaardigheden om als projectleider, adviseur en cursusleider te fungeren m.b.t. automatiseringsprojecten in gezondheidszorginstellingen.
 • Je slaat een brug tussen de eindgebruiker en de dienst informatica of de softwareleverancier.

Opdracht van de ICT4care medewerker

De ICT4care medewerker staat vanuit de kwaliteitsvisie van het zorgdepartement in voor het projectmatig uitwerken, ondersteunen en optimaliseren van de organisatie van het zorgproces door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT), rekening houdend met wettelijk opgelegde normen.

In verband met nieuwe softwarepakketten en hardware:

  • adviseert bij de keuze voor nieuw applicaties
  • kan de projectleiding hebben bij de invoering van nieuwe softwarepakketten

In verband met het gebruik van de bestaande applicaties en hardware

  • geeft ondersteuning en advies bij het gebruik van software
  • neemt initiatieven tot verbetering van het gebruik van software
  • legt de wijze van gebruik van de software vast
  • coördineert of geeft opleidingen

Voor de activiteiten van de ICT4care medewerker binnen de domeinen kwaliteit en veiligheid, beleidsvisie, medewerkers in de zorg, middelenbeheer, personeelsbeleid, vorming, communicatie, en wet- en interne regelgeving verwijzen wij graag naar het functieprofiel.

Interessante links – http://www.ict4care.behttp://www.ict4care.be/congres  –  https://www.ehealth.fgov.be

 

Programma 

10 Opleidingsdagen met volgende thema’s:

Overzicht Softwaremarkt, software in de praktijk
Software behoeften analyseren
Elektronische informatie uitwisseling
Juridische aspecten ICT – lastenboeken
Patiëntendossier wetgeving
Patiëntendossier en kwaliteit
Project management
Communicatiemanagement
Systeemontwikkeling, Informatiesystemen en standaarden
Informatiebeleid, organisatie en strategie
IT technische evoluties – beveiliging
Digitalisering van gezondheidszorg en implementatie van een EPD
Plaatsbezoek

 

Duur

Deze opleiding telt in totaal 10 lesdagen waaronder deelname aan het colloquium ICT4care.

De opleiding start in september 2024. De cursusdata worden bij de start bekend gemaakt.

 

Praktische informatie

Kostprijs

De kostprijs (nog te indexeren)

 • Leden Netwerk Verpleegkunde: € 2.150 (sinds 1.1. 2023 en lid in 2024)
 • Niet-leden Netwerk Verpleegkunde: € 2.760

Deze prijs per academiejaar is inclusief lesdagen én didactisch materiaal, studiebezoeken, teksten, koffie (inclusief lunch).

We vragen voor deze opleiding het Vlaams opleidingsverlof aan.

Het Netwerk Verpleegkunde is erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille Erkenningsnummer DV.O101272)

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan online via www.netwerkverpleegkunde.be; vorming, navorming, ICT4care medewerker of rechtstreeks via onderstaande button

eHealth Horizon – Schrijf online in

Mailen voor meer informatie kan ook via ict-en-gezondheidszorg@outlook.com –  Tel 02/737 97 81

Raadpleeg ook onze algemene inschrijvingsvoorwaarden.

Locatie

De opleiding gaat door in de lokalen van Netwerk Verpleegkunde, Vergote Square  43 – 1030 Brussel (www.netwerkverpleegkunde.be)  of op een externe locatie in een zorgorganisatie

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan online via www.netwerkverpleegkunde.be; vorming, navorming, ICT4care medewerker of via onderstaande button

eHealth Horizon – Schrijf online in

Mailen voor meer informatie kan via ict-en-gezondheidszorg@outlook.com

Raadpleeg ook de algemene inschrijvingsvoorwaarden op de website van Netwerk Verpleegkunde