Zoek de ideale combinatie van sessies voor het volgen van een mooi dagprogramma.

In functie van uw interesses hebben we door het combineren van relevante sessies enkele dagprogramma’s voor u uitgestippeld.

Dit jaar bieden we dagprogramma’s voor elke sector: WZC-ouderenzorg, GGZ, eerstelijnszorg en algemene ziekenhuizen.
Daarnaast zijn er ook thematische dagprogramma’s rond cybersecurity, artificiële intelligentie, HRM en datamanagement.
Ook dit jaar is er in de voormiddag de vergadering van de IT-directeurs van Zorgnet-Icuro. Deze vergadering is evenwel enkel toegankelijk voor de vaste leden van deze vergadering.

Schrijf online in
.

  • Dagprogramma datamanagement. In de voormiddag bieden we enkele presentaties rond SNOMED en het gebruik van data. De namiddagsessie focussen we op datacaptatie en datagedreven ondersteuning. | sessies B_K |
  • Dagprogramma eerstelijnszorg & transmurale communicatie. De voormiddagsessie brengt transmurale communicatie en telemonitoring onder de aandacht. Tijdens de namiddagsessie komt opnieuw telemonitoring, maar ook data-uitwisseling en zorgplanning aan bod. | sessies C_Q |
  • Dagprogramma ouderenzorg en WZC. Voor de ouderenzorg is er een namiddagsessie over het zorgdossier, valpreventie, kwaliteitsopvolging, zorg op afstand en een transmuraal communicatieplatform. Dit namiddagprogramma kan naar keuze gecombineerd worden met de voormiddagsessie rond transmurale communicatie of de voormiddagsessie rond het thema GDPR & HR  | C_E_R |
  • Dagprogramma geestelijke gezondheidszorg. Voor de geestelijke gezondheidszorg is er een namiddagsessie over data-captatie en data-uitwisseling, digitale tools voor suïcidepreventie, Virtual Reality en Apps voor innovatieve hulpverlening aan jongeren. Dit namiddagprogramma kan naar keuze gecombineerd worden met de voormiddagsessie rond transmurale communicatie of de voormiddagsessie rond het thema GDPR & HR | C_E_S |
  • Dagprogramma algemene ziekenhuizen. Voor de ziekenhuizen is er een enorme variëteit. Alles is gewoonweg interessant. In het bijzonder staan we stil bij hoe ICT en AI ons kan ondersteunen in de zorg, data analyses, procesoptimalisatie en tal van ICT- technologieën in de zorg. | sessies B_K_L_M_N |
  • Dagprogramma NIS2 & cybersecurity. Voor de deelnemers die zich focussen op de informatiebeveiliging van onze instellingen. NIS2 en Cybersecurity zijn nog meer dan vorige jaren hot topics op ons colloquium. Bescherming tegen cybercriminaliteit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gezondheidssector. | sessies D_P |
  • Dagprogramma HR & Artificiële Intelligentie. De voormiddagsessie brengt enerzijds GDPR nog eens onder de aandacht, maar legt ons ook uit hoe ICT HR-processen kan ondersteunen. Tijdens de namiddagsessie leggen verschillende sprekers ons uit wat AI kan betekenen voor de gezondheidszorg.
    | sessies E_O |
  • Dagprogramma technologieën voor digitalisering in de zorg. Cloud, M365 en slimme technologieën voor optimaal IT asset management komen in de voormiddag aan bod. Na de middag hebben we het over tracking en tracing, intelligent data infrastructure, connectiviteit, alarmering, FHIR en immersive technologie in healthcare  training. | sessies F_M_N |
Schrijf online in