Het voorbije colloquium ICT4care 2024

Inschrijven als deelnemer uit de zorgsector voor virtuele deelname aan het digitaal colloquium kan nog tot  15 juni 2024

Schrijf online in

De 27ste  editie van het colloquium ICT4carewerd opnieuw hybride georganiseerd.
Dit betekent dat naast het fysieke congres ook de meeste presentaties virtueel beschikbaar zijn op het digitaal platform. Het virtueel platform is nog toegankelijk tot 25 juni 2024


Het fysieke evenement was opnieuw een enorm succes met ruim 800 deelnemers aanwezig op 1 dag.
Op het einde van de congresdag was er overigens nog het Voka health symposium rond het thema mobile health.
In totaal mochten we 846 deelnemers ontvangen op 1 dag.

Door de technologische veranderingen binnen de gezondheidszorg worden verpleegkundigen en andere zorgverleners in toenemende mate betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. Het colloquium ICT4care zorgt er voor dat je het nodige inzicht verwerft in de mate waarin informatietechnologie de processen binnen het werkveld kan ondersteunen.

De werkgroep ICT4care bracht met het colloquium ICT4care op donderdag 07 maart 2024 op één locatie een breed aanbod van ICT-oplossingen voor de gezondheidszorg samen.
Innovaties in ICT, digitalisatie in de zorg, NIS2, cybersecurity, connectiviteit & alarmering, data-captatie & big data, transmurale communicatie & telemonitoring, optimalisatie van HR-processen, digitale tools voor verrijking van de zorg, het gebruik van artificiële intelligentie en technologie ter ondersteuning van zorg- en logistieke processen binnen algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuisverpleging zijn enkele van de thema’s die aan bod komen.

We hebben het over de recente evoluties rond digitale gezondheid zoals de European Health Data Space, de samenwerkingsakkoorden, de caresets en de afspraken met de industrie.
Het congres vond opnieuw plaats in De Montil te Affligem.

Een afsluitende netwerkdrink en tombola werd aangeboden door de bedrijven.

Het congres vond zoals vorige jaren opnieuw plaats in De Montil te Affligem.

Wens je deel te nemen als medewerker of als spreker van een bedrijf, klik dan even op deze link.