Het congres in beeld.

Op het congres was ook een reportageploeg van ZorgandersTV aanwezig. Ze gingen met de camera op zoek naar innovatieve en technologische oplossingen binnen de zorg, en brachten organisator, standhouders en sprekers voor de lens:

 • Eric Vande Walle , de organisator van het colloquium en voorzitter van de Werkgroep ISV van het NVKVV.
 • Rudy Moons van Ortec, Karel Vrints van Care Solutions, Guido Engelen van Infoland
 • Frank Robben, administrateur-generaal van het e-health platform
 • Dirk Broeckx, voorzitter van vzw recipe en opdrachthouder rondetafel eHealth actieplan 2013-2018
 • Christiaan Decoster, directeur-generaal FOD volksgezondheid

Tevreden

Met 670 deelnemers en 92 deelnemende bedrijven over en op de congresvloer, inhoudelijk goede presentaties. een gemoedelijke sfeer en het zien van tevreden mensen zijn we, met de Werkgroep ISV, meer dan content.

Werkgroep ISV

gelezen in april 2013

De zorgen van e-health voorvechter Frank Robben (ZDNet.be , 29/4/2013)

Interview met Christel De Maeyer – Vlaams onderzoek in Quantified Self  (MIC Vlaanderen, 25/4/2013)

Umc’s krijgen hoge ict-accreditatie van HIMSS  (Zorgvisie ICT, 23/4/2013)
(twee gerelateerde artikels over de resp EPD-implementaties zijn onder dit artikel als PDF toegevoegd.)

Eerste hack-a-thon voor de gezondheidszorg in België  (Datanews.be, 11/4/2013)
(de hack-a-thon is ondertussen verplaatst naar het weekend van 20 tot 22 september)

Health IT in 2018: Crystal Ball Predictions (InformationWeek Healthcare, 5/4/2013

Een gedurfd op The Matrix geïnspireerde reclamefilmpje waarbij Agent Smith ( bad guy) een ziekenhuisinformatiesysteem van GEeen Agent of Good, noemt. “Geen wachttijden meer, een wachtzaal wordt slechts een _zaal_”

Congresprogramma

Het programma van het  17de Colloquium ICT en Gezondheidszorg op donderdag 16 mei is volledig samengesteld, en te lezen op de congressite.

AfficheISVCongres2013FinalGeenMargeDe thema’s van de verschillende sessies, naast het Hoofdprogramma, dit jaar zijn:

 • Nursing Related Groups – eHealth
 • Human Resources Management
 • Technologieën
 • ICT in de ouderenzorg en woonzorgcentra
 • Het Elektronisch Patiëntendossier
 • ICT en beleidsondersteuning
 • ICT bij NIAZ- & JCI-accreditatie
 • ICT en (patiënt) veiligheid
 • Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking
 • ICT in de geestelijke gezondheidszorg

Je kan online inschrijven op de Werkgroeppagina op de nvkvv-site.

Atomen en bits

Patientenoverzicht

Twee patiëntenoverzichten naast elkaar, maar elk daterend uit een ander tijdperk.
Het ene uit het analoge tijdperk, bestaande uit atomen en het andere uit het digitale tijdperk, bestaande uit bits en bytes.