Opleiding

Door de technologische veranderingen binnen de gezondheidszorg worden verpleegkundigen en andere zorgverleners in toenemende mate betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. De opleiding wil ervoor zorgen dat je het nodige inzicht verwerft in de mate waarin informatietechnologie de processen binnen het werkveld kan ondersteunen.

Doel en verloop van de opleiding

Om adequaat op de huidige trends in te spelen, ontwikkelde het NVKVV in samenwerking met de werkgroep ICT4care deze opleiding. Hierin wordt aandacht besteed aan gezondheidszorg, systeemontwikkeling en de mogelijkheden van informatietechnologie ter ondersteuning van het zorgproces.

Na het behalen van het attest beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om als stafmedewerker mee te werken aan de digitalisering van de zorg binnen je organisatie. Zo leer je onder meer de vaardigheden om binnen je organisatie aan informatiseringsprojecten mee te werken, deze te leiden of te coördineren, te adviseren in het beleid, en de rol als trainer of coach in deze projecten aan te nemen. De ICT4care medewerker vormt de brug tussen de dienst ICT en de eindgebruikers voor applicaties die gebruikt worden in het zorgproces, de patiëntveiligheid, de kwaliteit van de zorgverlening en accreditatie.

De deeltijdse opleiding omvat een studieprogramma gespreid over twee jaar. Het studieprogramma bevat 30 cursusdagen contacturen en afstandsonderwijs (10 lesdagen). Tijdens de opleiding voer je een project

Praktisch
Meer informatie en de mogelijkheid tot online inschrijven kun je vinden op de vormingspagina van het NVKVV.