Uitnodiging Colloquium ICT en gezondheidszorg  – 24ste editie – dinsdag 13 oktober 2020 ICT4care goes hybride

Naar aanleiding van de COVID-epidemie hebben wij het colloquium ICT4care verplaatst naar dinsdag 13 oktober 2020.

Door de grote vraag om het colloquium alsnog te laten doorgaan en de nieuwe technologische mogelijkheden die er inmiddels beschikbaar zijn, hebben wij besloten het colloquium onder een hybride vorm aan te bieden, waarbij er zowel een fysiek gedeelte georganiseerd wordt voor de deelnemers en standhouders die wensen aanwezig te zijn (geplafonneerd), alsook een virtueel gedeelte met digitale opname van de presentaties.

Vanwege de coronamaatregelen wordt het colloquium ICT4care 2020 een hybride evenement. Je kunt dus zowel fysiek, als digitaal aan dit congres deelnemen.

 

Een woord van toelichting:

Het colloquium van dinsdag 13 oktober 2020 zal Corona-proof georganiseerd worden, waarbij alle regels van social distancing gerespecteerd moeten worden. Er zullen bijgevolg maxima vastgelegd worden voor het aantal deelnemers in de (sub)zalen.

U kan zich als deelnemer/bezoeker voor het colloquium inschrijven voor

–          fysieke deelname

–          of voor een virtuele deelname.

Het aantal deelnemers/bezoekers dat fysiek aanwezig kan zijn, is dus beperkt.

Om toegang te krijgen tot het digitaal platform dient elke deelnemer zich te registreren via de inschrijvingsmodule van de congressite. Na inschrijving zal elke deelnemer een unieke link ontvangen met paswoord, waarbij toegang zal verleend worden tot het digitaal platform vanaf 13/10/2020.

 

Alle gedigitaliseerde presentaties zullen in de week van 13/10 tot 21/10  opgeladen worden op een digitaal platform. De presentaties zullen digitaal ter beschikking gesteld worden van alle deelnemers

– zowel voor de deelnemers die fysiek aanwezig kunnen zijn

– als voor diegenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn

Het digitaal platform zal tot 2 maanden na het colloquium ter beschikking blijven voor de ingeschreven deelnemers. Hiermee krijgt de deelnemer dus meteen toegang tot àlle presentaties van het colloquium 2020

 

Het programma ontvangt u heel binnenkort.

Inschrijven kan via de website vanaf maandag 28 september 2020. De inschrijvingslink zal u binnenkort worden doorgemaild.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de richtlijnen op elk moment kunnen wijzigen.

De congresorganisatie behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de afspraken bij te sturen.

Wanneer het aantal fysieke deelnemers als gevolg van evoluties van de COVID-pandemie noodgedwongen verlaagd moet worden, wordt de ‘inschrijving voor fysieke deelname’  aan het colloquium automatisch omgezet naar een ‘virtuele deelname’ via het digitaal platform. Ook indien een deelnemer niet meer in de mogelijkheid is fysiek deel te nemen aan de presentaties, wordt de ‘deelname’ omgezet in ‘deelname aan het virtuele event’.

De congresorganisatie kan voor de omschakeling van een fysieke naar virtuele deelname niet aansprakelijk gesteld worden.

Wij houden u steeds zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen omtrent de congresorganisatie.

Gelieve hiertoe regelmatig onze website www.ict4care.be/congres te raadplegen.

 

Het congres vindt opnieuw plaats in De Montil te Affligem.


Hoe schrijf je in als medewerker of spreker van een ICT-bedrijf?