Op donderdag 22 mei staan in de voormiddag, namiddag en avond de volgende sessies op het programma:

Print Friendly, PDF & Email

Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma start om 9.20u
Vanaf 11.00 uur lopen naast het hoofdprogramma twee sessies technologieën,
een sessie HRM en een specifieke sessie rond medicatiebeheer
Sessie AHoofdprogramma (vervolg): eHealth - Nursing Related Groups – Decision Support
Sessie BHuman Resources Management
Sessie CTechnologieën
Sessie DTechnology – international session
Sessie EMedicatiebeheer (start om 11.15 uur)
Namiddagprogramma
Vanaf 14.00 uur starten diverse parallelle sessies
Sessie FHet elektronisch patiëntendossier (eindigt om 18.15 uur)
Sessie GTechnologieën - vervolg
Sessie HAccreditatie & informatiemanagement
Sessie IRisicoanalyse, kwaliteit en beleidsinformatie
Sessie JEerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT
Sessie KEvoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra
Sessie LEvoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg
Sessie MOverheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel eHealth
Avondprogramma
Sessie NAlgemene vergadering & avondsymposium ProRec-Be - MIM

Hoofdprogramma
Plenaire sessie - start om 9.20 uur
9.20 - 9.25Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV
9.25 - 9.55The care information system of the future is VIRTUAL
Prof. dr. Bart Sijnave, CIO universitair ziekenhuis Gent, gedelegeerd bestuurder CoZo Vlaanderen
9.25 - 10.25Ziekenhuisinformatiesystemen in beweging. Uitdagingen voor de nieuwe systemen
Prof. dr. Guido Dedene, gewoon hoogleraar beleidsinformatica KU Leuven, hoogleraar accounting universiteit Amsterdam
10.25 - 11.00Gezondheidsbreak - koffie - stands

Sessie A
Hoofdprogramma – eHealth - Nursing Related Groups – Decision Support
Plenaire sessie – vervolg 11.00 uur
11.00-11.30Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth
Frank Robben, administrateur-generaal eHealth-platform
11.30-11.55Nursing Related Groups: uit de startblokken
Dr. Ingrid Mertens, diensthoofd datamanagement, directoraat-generaal gezondheidszorg, FOD VVVL
11.55-12.15Wintermute: clinical decision support geïmplementeerd als een engelbewaarder van het dossier
Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO universitaire ziekenhuizen Leuven
12.15-14.00Middagmaal

Sessie B
Human Resources Management
Parallelsessie – start 11.00 uur
11.00-11.30Hoe op een betrouwbare en correcte manier de tevredenheid van medewerkers, bewoners en patiënten meten
Michael Tack, partner BDO
11.30-12.00How social learning helps to accelerate your workforce and keep them engaged with your company (Ned)
Marieke Joustra, smarter workforce solution consultant IBM Kenexa
12:00-12.30Flexibel inplannen van personeel bij pieken en dalen in bezetting
Jeroen Vangrunderbeeck, business consultant ORTEC
12.30-14.00Middagmaal

Sessie C
Technologieën
Parallelsessie – start 11.00 uur
11.00-11.30Trusted healthcare IT solutions (Ned)
Yves Mahieu, EMEA director healthcare EMC²
11.30-12.00Unified access, enabling new ways of working in healthcare (Ned)
Frank De Reymaeker, head of enterprise networking and security Cisco Belux
12:00-12.30Flexibel en veilig omgaan met virtualisatie, real-time applicaties en diverse apparaten (BYOD). Het dynamisch netwerk
Dirk Evrard, presales manager Benelux Alcatel-Lucent enterprise
12.30-14.00Middagmaal

Sessie D
Technology– International session
Parallelsessie – start 11.00 uur
11.00-11.30Securing patient and medical data with Windows Logon and SSO (Eng)
Benjamin Winter, account manager ID infrastructure division Identive group inc., Ismaning Germany
11.30-12.00How to simplify processes at your hospital? Medical reports request demonstration (Eng)
Fernando Bernabé, Glintt BPM sales leader, Lissabon Portugal
12:00-12.30High accuracy indoor positioning system for healthcare(Ned)
Jurgen Caeyman, sales manager Quuppa Oy, Finland
12.30-14.00Middagmaal

Sessie E
Medicatiebeheer
Parallelsessie – start 11.15 uur
11.15-11.45Optimalisatie van de elektronische medicatiebewaking in het ziekenhuis
Annemieke Vergauwe, apotheker, scientific affairs manager MediBridge
11.45-12.15Robotisering van de geneesmiddelendistributie voor een gepersonaliseerde en dagelijkse levering van geneesmiddelen in een algemeen ziekenhuis
Xavier Keters, directeur ICT AZ Damiaan, Oostende
Ir. Danny Van Hoof, manager Hict
12:15-14.00Middagmaal

Sessie F
Het elektronisch patiëntendossier
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30Praktijkervaringen bij de succesvolle implementatie van het elektronisch medisch dossier in het H.-Hartziekenhuis Lier
Emiel Onsea, ICT-verantwoordelijke H.-Hartziekenhuis, Lier
14.30-15.00EPD: ondersteunend én leidend in vernieuwing van de zorg
Wim Vandendael, productspecialist ChipSoft
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15Optimalisatie van de samenwerking tussen arts en verpleegkundige dankzij het slim inzetten van Soarian Clinicals
Dr. Károly Illy, MBA, kinderarts en medisch specialist patiëntenveiligheid, ziekenhuis Rivierenland Tiel, Nederland
16.15-16.45EPD: het bouwen van de business case
Peter Fontaine, adjunct-algemeen directeur COO AZ Delta, Roeselare
Bruno De Geest, business unit manager care Etrinity - CTG health solutions
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink
17.45-18.30Closing Session EPD
Een EPD om u te laten inspireren - presentatie en live-demonstratie

Joep van Gorp, director of sales, Alert Life Sciences Computing

Sessie G
Technologieën
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30De beveiliging van medische gegevens. Opsporen van inbreuken en mogelijke oplossingen
Robin Verwerda, manager Imprivata
14.30-15.00Mobility & traceability in de gezondheidszorg– praktijkvoorbeeld wachtzaalbeheer AZ Herentals
Nico Staels, sales manager healthcare Partheas
Tony Ven, diensthoofd ICT AZ Herentals
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15Architectuur van de toekomst. Hoe standaardisatie een obsessie werd in het MUMC Maastricht
Igor Schoonbrood, stafmedewerker architectuur, stafdirectoraat ICT/ID MUMC Maastricht
Yannic Sterken, zaakvoerder Innovation Studio
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie H
Accreditatie en informatiemanagement
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30UZ Gent portal 2.0-project. Bouwen aan een betere informatieverstrekking en dienstverlening voor iedereen
Prof. dr. Bart Sijnave, CIO universitair ziekenhuis, Gent
14.30-15.00Bedside registratie van diverse processen in het kader van accreditatievereisten. Hoeveel verschillende devices kan een verpleegkundige tegelijk ronddragen?
Tom Vanden Berk, managing partner Mobitrace
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15AZ Klina op weg naar JCI-accreditatie
Stephanie Reynaert, coördinator accreditatie AZ Klina, Brasschaat
Ann Willems, consultant & trainer Infoland
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie I
Risicoanalyse, kwaliteit & beleidsinformatie
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30Isoleren van beleidsinformatie uit IT-systemen
Herman Van der Mussele, beleidsverantwoordelijke strategie en zorg GZA ziekenhuizen, Antwerpen
14.30-15.00De kracht van geïntegreerde benchmarking
Bert Kindt, business services director Forcea
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15Radiotherapie-instellingen werken samen om de patiëntveiligheid te optimaliseren. Ervaringen in Nederland en België
Petra Reijnders, manager patiëntveiligheid Maastro Clinic, Maastricht
16.15-16.45Interactieve prospectieve risico-analyse met elektronische vragenlijsten: patiëntentransfer vanuit spoedgevallen
Jef Coenen, kwaliteitscoördinator AZ Vesalius, Tongeren
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie J
Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30Ketenzorg in Vlaanderen
Dr. Leo Geudens, huisarts, ICT coördinator huisartsenvereniging regio Turnhout, lid ICT-commissie Domus Medica, lid ICT-commissie Vitalink
14.30-15.00Hoe werken apotheker, arts en verpleegkundige samen voor een beter medicatiegebruik in de eerste lijn?
Marie Van de Putte, apotheker, manager beroepsontwikkeling, Vlaams-Brabantse beroepsvereniging apothekers, Vlaams apothekersnetwerk
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15Using a tablet and its ecosystem as a perfect alternative to a laptop as a single device for user and IT manager in a healthcare environment (Ned)
Steven De Block, IT manager Wit-Gele Kruis VDC
Luc Van Houdenhove, EUC field marketing manager Dell
16.15-16.45Het gehomologeerd elektronisch verpleegkundig dossier. Wat houdt dit in?
Dr. Jos Devlies, huisarts, Oostende, voorzitter van ProRec-BE
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie K
Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra
Parallelsessie – vervolg 14.00 uur
14.00-14.30Individueel medicatievoorschrift (IMV). Medicatie op maat
Lien Baeten, apotheker, projectverantwoordelijke IMV - medicatie op maat, Vlaams apothekersnetwerk. Koninklijke Limburgse apothekers verbond Hasselt
14.30-15.00De invalshoek van de CRA en de huisarts op het elektronisch WZC-dossier. Een functionele analyse
Liesbeth Devreker, coördinator huisartsenkring Halle, interim coördinator wachtpost Zennevallei, lid stuurgroep kringen Domus Medica
Herwig Van Pottelbergh, huisarts, lid ICT commissie Domus Medica, lid ICT commissie Vitalink, overlegcomité eHealth
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15De family App. Hoe communicatie tussen WZC's en families geoptimaliseerd wordt
Carl Pauwels, directeur, WZC Wommelgheem, Wommelgem
16.15-16.45Alles wat u altijd al wilde weten over BelRAI, Pyxicare en referentiekaderindicatoren
Prof. Anja Declercq, deeltijds docent centrum voor sociologisch onderzoek KU Leuven. Lid van het internationale consortium Interrai. Projectleiding Lucas
Bart Onselaere, directeur kwaliteit woonzorgcentrum Sint-Jozef, Moerzeke
Stephan Engelen, CEO Pyxima
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie L
Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30Toelichting bij het advies van de NRZV met betrekking tot de nieuwe registratie in de geestelijke gezondheidszorg
Paul De Bock, adviseur-generaal, diensthoofd psychosociale gezondheidszorg, DG gezondheidszorg FOD VVVL
14.30-15.00Kiemen voor nieuwe toepassingen online hulp
Ria Binst, projectmedewerker Voka Health Community

Online op z’n kopp: online hulpverlening voor KOPP- kinderen. Vroegtijdige detectie en ondersteuning via een online platform
Steven Gielis, co-founder en voorzitter huishouden

Leven na een beroerte: educatie, online opvolging en revalidatie, regionale netwerken,…
dr. Peter Vanacker, neuroloog, lid Belgian stroke council
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15QIP-GGZ: kwaliteitsindicatoren in de GGZ
Elke Frans, beleidsmedewerker team ziekenhuizen en GGZ, Vlaams agentschap zorg en gezondheid
16.15-16.45Multidisciplinaire samenwerking & communicatie in de geestelijke gezondheidszorg: ervaringen op het terrein
Bernard Lambrey, ZIS manager psychiatrisch centrum Menen
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie M
Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel eHealth
Parallelsessie – start 14.00 uur
14.00-14.30Het Patient Health Record (PHR) – Patiëntenportaal geeft patiënt toegang tot zijn gegevens – actiepunt 10 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Frank Ponsaert, manager nationaal intermutualistisch college
14.30-15.00Het project healthdata.be: de implementatie van een generieke architectuur voor elektronische gegevensverzameling voor de onderzoeksregisters in België – actiepunt 18 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Johan van Bussel , diensthoofd healthdata.be, wetenschappelijk instituut volksgezondheid
15.00-15.45Gezondheidsbreak – koffie – stands
15.45-16.15Realisatie van een nationaal terminologiebeleid - actiepunt 13 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Arabella D’Have, celhoofd terminologie, classificatie, groepering en audit, FOD VVVL
16.15-16.452014: Vitalink komt naar de zorgverlener in de eerstelijn. De plannen van aanpak van artsen en apothekers voor de uitrol van Vitalink – actiepunt 3 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Thomas Van Langendonck, business expert Vitalink, Vlaams agentschap zorg en gezondheid
16.45-17.45Afsluitende netwerkdrink

Sessie N
Avondprogramma ProRec-Be – MIM
17.15-17.45Algemene vergadering ProRec-BE
17.45-18.15Algemene vergadering Belgian Medical Informatics Association (MIM)
18.15-18.30Ontvangst avondsymposium
18.30-21.00Avondsymposium
Opening – presentaties – debat
Congresprogramma zie www.prorec.be en www.bmia.be
21.00-21.30Afsluitende netwerkdrink