Algemene inlichtingen

OPGELET  – DEZE PAGINA BEVAT NOG DE INFORMATIE VAN HET VORIGE COLLOQUIUM – DE INHOUD VAN DEZE PAGINA ZAL AANGEPAST WORDEN IN DE LOOP VAN VOLGENDE WEEK

Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel
Tel 02/737 97 83 Email: administratie@nvkvv.be

Inschrijven

Wie nog niet ingeschreven is voor het “Virtueel colloquium ICT4care 2020-2021” kan zich vanaf 8/12/2020 registreren  via de inschrijvingsmodule van de congressite.
U zal onmiddellijk een bevestigingsmail ontvangen met het verzoek om uw betaling zo snel mogelijk in orde te brengen.
Na inschrijving zal elke deelnemer een unieke “Uitnodiging voor het digitaal platform ICT4care” ontvangen, waarna men zich kan aanmelden op het digitaal platform.

Bij de inschrijving moet u niet kiezen welke sessies u wenst te volgen. U kan alle presentaties, interviews, testimonials en demo-videos bekijken. Het zijn er een 40-tal in totaal.
De blauwe knop hieronder brengt je onmiddellijk naar het online inschrijfformulier.
In geval van problemen met de inschrijving: contacteer Marijke Rothier, tel. 02/737 97 83.

Schrijf online in

 

Kan ik nog inschrijven als deelnemend ICT-bedrijf voor het Virtueel colloquium 2020-2021 ? ja, klik dan even door op onderstaande link

Hoe schrijf je in als medewerker of spreker van een ICT-bedrijf?

Betaling

Betaling van het bedrag van € ……….. op het rekeningnummer BE31 7340 4121 9955 met vermelding van het OGM-nummer dat u op de bevestiging van uw inschrijving terugvindt.

Bevestigingsmail

Onmiddellijk na uw inschrijving ontvangt u op uw persoonlijk mailadres een bevestigingsmail met vermelding van het rekeningnummer en het OGM-nummer om uw betaling in orde te brengen.
Druk deze bevestigingsmail af en breng deze mee op de congresdag voor registratie aan het onthaal.

Kostprijs

 

Virtuele deelname medewerker ICT-bedrijf /consultant/andere.. 170 €
Virtuele deelname bezoeker uit gezondheidssector (geen lid NVKVV) 105 €
Virtuele deelname bezoeker uit gezondheidssector (lid NVKVV)  90 €
Virtuele deelname studenten van een zorg- of ICT-opleiding  40 €
Lid werkgroep ICT4care 0 €
Ticket gesponsord door ICT-bedrijf 0 €

 

Algemene info over uw inschrijving

  • Virtuele deelname = digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw uniek persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.
  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/andere = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers,..)
  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)
  • Ticket gesponsord door ICT-bedrijf = een ticket voor een bezoeker uit de gezondheidszorg, dat gesponsord wordt door een ICT-bedrijf. Het ticket wordt in dit geval betaald door het ICT-bedrijf. De naam van het sponsorende bedrijf (en firmanr van dat bedrijf) wordt genoteerd in het veld ‘Dit bedrag wordt betaald door:”

 

Digitaal platform

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals tijdens een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.

Gelieve dan ook aan te duiden dat uw naam, gegevens tewerkstelling en mailadres aan de sprekers bezorgd mogen worden. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.