Algemene inlichtingen

Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel
Tel 02/737 97 83 Email: administratie@nvkvv.be

Inschrijven

U kan zich voor het colloquium inschrijven vanaf 28.09.2020. U krijgt na uw online inschrijving automatisch een bevestiging.
Bij de inschrijving moet u kiezen welke sessies u wenst te volgen. U kan slechts één sessie kiezen in de
voormiddag en één sessie in de namiddag.  Daarnaast is er ook een avondsymposium van Voka health community.
De blauwe knop hieronder brengt je onmiddellijk naar het online inschrijfformulier op de website van het NVKVV.
In geval van problemen met de inschrijving: contacteer Marijke Rothier, tel. 02/737 97 83.
Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan ter plaatse een fiscaal attest bezorgd worden.

Schrijf online in

Hoe schrijf je in als medewerker of spreker van een ICT-bedrijf?

Betaling

Betaling van het bedrag van € ……….. op het rekeningnummer BE31 7340 4121 9955 met vermelding van het OGM-nummer dat u op de bevestiging van uw inschrijving terugvindt.

Bevestigingsmail

Onmiddellijk na uw inschrijving ontvangt u op uw persoonlijk mailadres een bevestigingsmail met vermelding van het rekeningnummer en het OGM-nummer om uw betaling in orde te brengen.
Druk deze bevestigingsmail af en breng deze mee op de congresdag voor registratie aan het onthaal.

Kostprijs

Fysieke deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/andere.. 160 €
Fysieke deelname bezoeker uit gezondheidssector (niet-Lid NVKVV) 160 €
Fysieke deelname bezoeker uit gezondheidssector (Lid NVKVV) 120 €
Virtuele deelname medewerker ICT-bedrijf /consultant/andere.. 160 €
Virtuele deelname bezoeker uit gezondheidssector (geen lid NVKVV) 95 €
Virtuele deelname bezoeker uit gezondheidssector (lid NVKVV) 80 €
Virtuele deelname studenten van een zorg- of ICT-opleiding 40 €
Lid werkgroep ICT4care 0 €
Spreker 0 €

 

Algemene info over uw inschrijving – fysiek versus virtueel

  • Virtuele deelname = enkel digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.
  • Fysieke deelname = toegang ter plaatse in het congrescentrum + digitale toegang tot het digitale platform
  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/andere = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers, andere..)
  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)

 

Algemene info over de mogelijke omzetting van uw ticket naar virtuele deelname ingeval van capaciteitsbeperking

In het kader van de capaciteitsbeperking primeert de inschrijving van een deelnemer uit de gezondheidssector steeds boven de deelname van een medewerker van een ICT-bedrijf/consultant/andere.  Dat wil zeggen dat wanneer de maximum fysieke capaciteit overschreden wordt, de medewerkers uit de gezondheidssector steeds met prioriteit een toegangsticket voor fysieke deelname zullen ontvangen (tot aan de maximum capaciteit die toegelaten wordt door de plaatselijke overheid).

Bij overschrijding van de maximum-limiet wordt een inschrijving voor fysieke deelname automatisch omgezet in een virtuele deelname, waarbij in rangorde eerst de tickets van de ICT-bedrijven worden omgezet in virtuele deelname, en vervolgens in volgorde van inschrijven de meest recente inschrijvingen van deelnemers van uit de gezondheidssector

 

Digitaal platform

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals tijdens een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.

Gelieve dan ook aan te duiden dat uw naam, gegevens tewerkstelling en mailadres aan de sprekers bezorgd mogen worden.

 

Catering

Koffie, thee, fruitsap, cake en dessertkoekjes bij aankomst
Zittend middagmaal (middag) – inclusief dranken
Dessert – inclusief koffie
Koffie tijdens de pauzes
Netwerkdrink en tombola

Tombola & netwerkdrink

Op het einde van de dag wordt er onder de aanwezige deelnemers een tombola georganiseerd. Er zijn verschillende mooie prijzen te winnen. De trekking vindt plaats om 17.20 uur.

Annulatie

Bij annulatie fysieke aanwezigheid: de inschrijving wordt automatisch omgezet naar digitale deelname.

Digitale versie: geen annulatie mogelijk.

Het is echter wel toegestaan om u te laten vervangen door een nog niet geregistreerde deelnemer na melding op: administratie@nvkvv.be .

Plaats

Het colloquium vindt plaats in de grote zaal, de evenementenhall, auditorium en de verschillende zalen van het congrescentrum De Montil te Affligem.

De Montil Affligem

De Montil
Moortelstraat 8
1790 Affligem
02/583 00 70


Beeldmateriaal

Om privacy-redenen geven we mee dat op het colloquium mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd – in vorm van foto en/of film – dat nadien via onze eigen-mediakanalen kan worden gebruikt.

Het 23ste colloquium ICT en gezondheidszorg werd georganiseerd in samenwerking met
Voka Health Community, het Vlaams apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro.