Fysiek colloquium 2023

Het 26ste colloquium ICT4care was opnieuw een groot succes. Nooit eerder hadden we meer deelnemers dan dit jaar. We blikken dan ook tevreden terug naar een top-editie.

Virtueel platform 2023

De presentaties van het fysiek congres werden grotendeels opgenomen als een videopresentatie. We zijn intussen volop bezig met deze presentaties voor te bereiden om deze ter beschikking te stellen via het virtueel platform. Wij voorzien dit klaar te hebben midden april. Een exacte datum kunnen we op dit moment niet mededelen.

Alle deelnemers die eerder waren ingeschreven voor virtuele of voor fysieke deelname zullen in de tweede helft van april toegang krijgen tot het virtueel platform. Ook nieuwe inschrijvingen voor  het virtueel platform zijn nog mogelijk.

Meer informatie hierover zal u spoedig vinden op deze website.

Virtueel platform – Schrijf online in

Algemene inlichtingen

Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel
Tel 02/737 97 83 Email: administratie@netwerkverpleegkunde.be

Kostprijs:

De kosten (incl. presentaties op USB-stick, onthaal, koffiepauzes en lunch) bedragen:                          

 

Fysieke & virt. deelname niet-lid die lid van Netwerk Verpleegkunde wil worden (sept-dec 2023)  200 €
Fysieke & virt. deelname niet-leden Netwerk Verpleegkunde 190 €
Fysieke & virt. deelname leden Netwerk Verpleegkunde       150 €
Virtuele deelname colloquium medewerker ICT-bedrijf /consultant/andere 190 €
Virtuele deelname colloquium bezoeker uit gezondheidssector (geen lid Netwerk Verpleegkunde) 130 €
Virtuele deelname colloquium bezoeker uit gezondheidssector (lid Netwerk Verpleegkunde)  110 €
Virtuele deelname studenten van een zorg- of ICT-opleiding  40 €
Lid werkgroep ICT4care    0 €
Spreker    0 €

Voor uw deelname aan het colloquium ICT4care is geen BTW verschuldigd.

Algemene info over uw inschrijving:

 • Virtuele deelname = digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw uniek persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.
  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/andere = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers,..)
  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)
 • Ticket gesponsord door ICT-bedrijf = een ticket voor een bezoeker uit de gezondheidszorg, dat gesponsord wordt door een ICT-bedrijf. Het ticket wordt in dit geval betaald door het ICT-bedrijf. De naam van het sponsorende bedrijf (en firmanr van dat bedrijf) wordt genoteerd in het veld ‘Dit bedrag wordt betaald door:”

Digitaal platform & netwerkAPP

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals tijdens een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.  Gelieve dan ook aan te duiden dat uw naam, gegevens tewerkstelling en mailadres aan de sprekers bezorgd mogen worden. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.

Er zal op het colloquium ook een APP gebruikt worden die u toelaat om met andere deelnemers contact te nemen en te netwerken. Van zodra u met een andere deelnemer aan het colloquium connecteert, geeft u impliciet goedkeuring om uw gegevens met deze deelnemer te delen via deze APP.

Praktische afspraken voor uw inschrijving

U kan zich voor het colloquium ICT4care inschrijven vóór 17 maart 2023. Bij voorkeur via de website www.ict4care.be/congres . U krijgt na uw online inschrijving automatisch een bevestiging.
Bij de inschrijving moet u kiezen welke sessies u wenst te volgen. U kan slechts één sessie kiezen in de voormiddag en één sessie in de namiddag. In geval van problemen met de inschrijving: contacteer Marijke Rothier, tel. 02/737 97 83. Zelfstandig verpleegkundigen kunnen ter plaatse een fiscaal attest aanvragen. Voor alle deelnemers wordt een attest van deelname voorzien.

Bevestigingsmail met barcode

De dag voor het colloquium ontvangt u op uw persoonlijk mailadres een bevestigingsmail met barcode.
Breng deze bevestigingsmail mee op de congresdag  (op papier of digitaal) voor registratie aan het onthaal. In ruil ontvangt u uw toegangsbadge met QR-code die volgende gegevens bevat: naam, voornaam, functie van de deelnemer – gemeente en naam van de zorgvoorziening – uw mailadres.
Indien u dit wenst, kan u deze barcode laten scannen op de standen – die beschikken over een datascanner  in de exposantenzalen, zodat de betreffende bedrijven u later kunnen contacteren.

 Deelnemerslijsten

Op de congresdag wordt op de USB-sticks een deelnemerslijst voorzien met naam, voornaam, functie van de deelnemer – gemeente en naam van de zorgvoorziening. Indien u uw naam NIET op deze lijst wenst, gelieve dit dan op uw inschrijvingsformulier aan te duiden.

 Catering

 • Koffie, thee, fruitsap, cake en dessertkoekjes bij aankomst
 • Walking buffet (middag) – inclusief wijn, softdrinks en water
 • Dessertenbuffet – inclusief koffie
 • Koffie tijdens de pauzes
 • Netwerkdrink en tombola

 Tombola & netwerkdrink

Op het einde van de dag wordt er onder de aanwezige deelnemers een gratis tombola georganiseerd. Er zijn verschillende mooie prijzen te winnen. De trekking vindt plaats om 17.20 uur.

 Annulatie

U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 28 februari 2023.
Bij de annulatie minder dan 1 maand voor het colloquium wordt de inschrijvingskost volledig aangerekend. Annulatie van uw inschrijving is niet mogelijk wanneer u dit wenst te doen omwille van een aangeboden gesponsord ticket.
Niet-aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. De volledige toegangsprijs is in dat geval verschuldigd. Het is echter wel toegestaan om u te laten vervangen door een nog niet geregistreerde deelnemer na melding op: administratie@netwerkverpleegkunde.be .

Avondsymposium van Voka Health Community

Wenst u zich in te schrijven voor het avondsymposium van Voka Health Community. Registreer u dan via de website: https://www.voka.be/patient-empowerment-via-health-tech.

Plaats:

Het colloquium vindt plaats in de grote zaal, de evenementenhall, auditorium en de verschillende zalen van het congrescentrum De Montil te Affligem.

De Montil Affligem

De Montil
Moortelstraat 8
1790 Affligem
02/583 00 70


Beeldmateriaal

Om privacy-redenen geven we mee dat op het colloquium mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd – in vorm van foto en/of film – dat nadien via onze eigen-mediakanalen kan worden gebruikt.

Het 26ste colloquium ICT4care wordt georganiseerd in samenwerking met
Voka Health Community en Bluehealth Innovation Center