Zoek de ideale combinatie van sessies voor het volgen van een mooi dagprogramma.

In functie van uw interesses hebben we door het combineren van relevante sessies enkele dagprogramma’s voor u uitgestippeld.

Dit jaar bieden we dagprogramma’s voor elke sector: WZC-ouderenzorg, GGZ, eerstelijnszorg en algemene ziekenhuizen.
Daarnaast zijn er ook thematische dagprogramma’s rond cybersecurity, artificiële intelligentie, HRM en datamanagement.
Ook dit jaar is er in de voormiddag de vergadering van de IT-directeurs van Zorgnet-Icuro. Deze vergadering is evenwel enkel toegankelijk voor de vaste leden van deze vergadering.

 • Dagprogramma WZC & ouderenzorg
  Voor de deelnemers werkzaam in de ouderenzorg zijn er 3 sessies waarmee je een mooi dagprogramma kan maken. We hebben het over de BelRAI en hoe we de zorg kunnen optimaliseren, door het gebruik van AI en ICT-technologieën en financiële en operationele rapporteringstools. Er is ook een HRM-sessie waar we stilstaan bij de zorg voor de medewerkers bij de implementatie van ICT. | sessies C & E & R |
 • Dagprogramma geestelijke gezondheidszorg
  Ook hier zijn er 3 sessies voor de doelgroep GGZ waarmee dagprogramma’s kunnen samengesteld worden. We hebben het over een patiëntenportaal voor de GGZ, lokalisatiesystemen en therapietrouw ondersteund door ICT. In de voormiddag hebben we het over valpreventie en valdetectie en slimme incontinentiesystemen. Er is ook een HRM-sessie waar we stilstaan bij de zorg voor de medewerkers bij de implementatie van ICT | sessies C & E & S |
 • Dagprogramma eerstelijnszorg
  Ook hier kunnen een 3-tal sessies gecombineerd worden. We zoomen in op de transmurale communicatie tussen eerstelijnszorg en de ziekenhuissector en het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. We hebben het over de BelRAI en hoe we de zorg kunnen optimaliseren door het gebruik van AI en ICT-technologieën. | sessies C & Q |
 • Dagprogramma algemene ziekenhuizen
  Voor de ziekenhuizen is er een enorme variëteit. Alles is gewoonweg interessant. In het bijzonder staan we stil bij hoe ICT en AI ons kan ondersteunen in de zorg, data analyses, workflow optimalisatie en tal van ICT- technologieën in de zorg. | sessies B & K & L & M & N |
 • Dagprogramma cybersecurity
  Voor de deelnemers die zich focussen op de informatiebeveiliging van onze instellingen. Bescherming tegen criminelen wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor de gezondheidssector. | sessies D & P|
 • Dagprogramma HRM
  Hiervoor hebben we zowel in de voormiddag als de namiddag een sessie rond ondersteuning van het management. | sessies E & O |
 • Dagprogramma artificiële Intelligentie
  In diverse sessies komen tal van concrete voorbeelden aan bod waarbij gebruik gemaakt wordt van artificiële intelligentie. | sessies B & K |
 • Dagprogramma voor de ICT’ers en de techneuten
  In de voormiddag staan we stil bij het gebruik van AI en ICT-technologieën om de zorg te optimaliseren. In de namiddag zijn er meerdere sessies over ICT-technologieën en workflow optimalisatie waarbij gebruik gemaakt wordt van artificiële intelligentie