Ri De Ridder, directeur-generaal geneeskundige verzorging van het RIZIV, had tijdens zijn presentatie een primeur meegebracht. Op de dag van het congres werd de site patientconsent.be en de bijhorende informatiecampagne gelanceerd.  De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Meer informatie over hoe en waarom vind je op deze site van de overheid.