Algemene info over de mogelijke omzetting van uw ticket naar virtuele deelname ingeval van capaciteitsbeperking

In het kader van de capaciteitsbeperking geldt dat de inschrijving van een deelnemer uit de gezondheidssector steeds primeert boven de deelname van een medewerker van een ICT-bedrijf/consultant/andere.  Dwz dat ingeval de maximum fysieke capaciteit overschreden wordt, de medewerkers van uit de gezondheidssector steeds met prioriteit een toegangsticket voor fysieke deelname zullen ontvangen (tot aan de maximum capaciteit die toegelaten wordt door de plaatselijke overheid).

Bij overschrijding van de maximum-limiet wordt een inschrijving voor fysieke deelname automatisch omgezet in een virtuele deelname, waarbij in rangorde eerst de tickets van de ICT-bedrijven worden omgezet in virtuele deelname, en vervolgens in volgorde van inschrijven de meest recente inschrijvingen van deelnemers van uit de gezondheidssector

Coronaproof colloquium: