Ook in 2020 organiseert de werkgroep ICT4care van het NVKVV het colloquium ICT & gezondheidszorg. We zijn toe aan de 16de editie onder de titel ‘Solutions for Care’. We vieren ons 24ste Colloquium ICT en gezondheidszorg.

Lees het artikel uit de artsenkrant (W. Colson) met een voorbeschouwing op het colloquium van 2019.
Klik hier voor het artikel

Waarom dit colloquium?

Dit colloquium heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Professionalisering: op deze dag komen de belangrijkste trends in ICT en gezondheidszorg aan bod. Het is een uitgelezen kans om op de hoogte te zijn van de allerlaatste inzichten bij het kiezen, ontwikkelen en implementeren van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere toepassingen voor de zorg. De brede waaier aan onderwerpen laat u toe een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een doordacht ICT-beleid binnen uw organisatie
  • Netwerken: het colloquium is een unieke gelegenheid om met collega’s van diverse disciplines contacten te leggen om een optimaal ICT-beleid voor uw organisatie verder uit te stippelen.
  • Kennis maken met de voornaamste marktspelers: in de verschillende exposantenzalen kan u softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven ontmoeten.

Hoofdprogramma

In het hoofdprogramma vatten we de dag aan met interessante lezingen van enkele prominente sprekers. Eerst krijgen we een stand van zaken van het voorbije en nieuwe actieplan e-Gezondheid door Etienne Mariën, adviseur eGezondheid beleidscel Maggie De Block en Frank Robben, administrateur-generaal van de kruispuntbank van de sociale zekerheid en van het eHealth-platform. Daarna kan u een debat bijwonen rond digitaliseren van de zorg met deelnemers uit diverse sectoren van de gezondheidszorg

Parallelle sessies

In de voormiddag starten parallelle sessies over transmurale communicatie, technologieën, medicatie en circulaire economie in IT. Ook dit jaar is er de vergadering van de IT-directeurs van Zorgnet-Icuro.
’s Middags is er een specifieke sessie rond maaltijdbeheer. Slechts een beperkt aantal deelnemers zal deze sessie kunnen bijwonen.
In de namiddag hebt u keuze uit 9 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch patiëntendossier, technologieën, GGZ, WZC en eerste lijn, evoluties in IT, HRM, workflow processen, robotic process automation, artificiële intelligentie en patiëntgerichte uitkomsten en risicomanagement.

  • Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag op de technische kant willen toeleggen, is er – net als vorige jaren – een volledig dagprogramma technologieën voorzien.
  • Dagprogramma transmurale communicatie en eerste lijn. Hier leggen we de nadruk op communicatie tussen de verschillende sectoren in de gezondheidszorg en innovaties voor eerste lijn – tweede lijn – WZC – acute en psychiatrische ziekenhuizen …
  • Dagprogramma geestelijke gezondheidszorg. Ook dit jaar voorzien we een dagprogramma voor de GGZ: een voormiddagsessie rond transmurale communicatie en een namiddagsessie GGZ
  • Dagprogramma ouderenzorg. Op dezelfde manier bieden we ook een dagprogramma voor de ouderenzorg: in de voormiddag een sessie rond transmurale communicatie en een namiddagsessie voor de WZC en chronische zorg.
  • Namiddag – en avondprogramma met innovaties voor artsen, apothekers, verpleegkundigen en paramedici. De namiddagsessie richt zich ook naar huisartsen, artsen-specialisten en apothekers. Aansluitend kan men zich ook inschrijven voor het avondsymposium ‘Artificiële intelligentie’
  • Namiddag- en avondprogramma robotic process automation, support clinical decision en artificiële intelligentie. Ook hier kan men zich aansluitend op het namiddagprogramma inschrijven voor het avondsymposium ‘Artificiële intelligentie’

Avondsymposium Voka Health Community

Artificiële intelligentie in welzijn en zorg: een vloek of een zegen?

De enorme evolutie in de gezondheidszorg biedt talrijke perspectieven om bepaalde systemen disruptief te verbeteren als een echte game changer.
Technologische transformatie en digitalisering zullen de zorg, of op zijn minst het scala aan mogelijkheden en opportuniteiten dat zich aandient, fundamenteel veranderen.
Daar waar we de grootste efficiëntiewinsten in de zorg voorzien via preventie, gepaste zorg, veiligheid van zorg, nieuwe zorgmodellen, het onmogelijk maken van fraude, enz., is zulke ambitie onmogelijk te realiseren zonder het benutten van de nieuwe technologische mogelijkheden.
En dan is artificiële intelligentie het buzzword van 2019. Je kan er niet naast kijken. Zo kan in de toekomst zorgverstrekking mee gestuurd worden met artificiële intelligentie (bv. suggesties van diagnoses doen aan de arts) en zijn er vele nieuwe mogelijkheden bij o.a. preventie van zelfdoding (Facebook), in directe e-coaching en zelfmanagement (bv. sananet COPD, Glow voor vruchtbaarheid en zwangerschap,…) en op het vlak van predictie (bv. type chirurgie of transplantatie, plotse sterfte,…). AI betekent ook een toegevoegde waarde in radiologie, pathologie, dermatologie, herkenning van oogaandoeningen,…
Maar wat is artificiële intelligentie en welke kansen biedt dit voor de eindgebruiker/patiënt en de andere stakeholders in welzijn en zorg? Moeten we hier een boost aan geven in de beleidsplannen voor welzijn en zorg, zoals we enkele jaren geleden met mobile health deden? Wat is de evidence? Welke zijn de ethische uitdagingen? En wat moet het beleid doen in de komende 5 jaar om ons land hier voortrekker in te maken? Innovatie-ondersteuning voor AI is in ieder geval op komst. Nu de betrokken domeinen in zorg nog aan elkaar knopen… Voor Voka en Health Community moet AI in welzijn en zorg alvast 100% realiteit worden.
Tijdens dit avondsymposium van Health Community brengen we de aanbevelingen van Voka naar voren rond dit topic en gaan we dieper in op de uitdagingen, drempels en kansen van artificiële intelligentie in de gezondheidssector. We belichten hierbij ook de ethische aspecten die hierbij naar boven komen en kijken vooruit naar de plannen vanuit het beleid. Benieuwd welke impact artificiële intelligentie kan hebben op uw leven, uw gezondheid en uw organisatie? Schrijf u dan snel in.

Multidisciplinariteit – ICT4care

Voka Health Community, het Vlaams Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro ondersteunen mee het colloquium. Deze verenigingen zien dit colloquium als een uitgelezen kans om in de toekomst vaker en nog constructiever met de werkgroep ICT4care rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg samen te werken. Hierin staat de patiënt centraal en nemen de huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker samen in een multidisciplinair team de zorg voor de patiënt ter harte.
De werkgroep ICT4care hoopt, aan de hand van dit uitgebreid programma en de aanwezigheid van de voornaamste marktspelers, u een aangename maar vooral leerrijke ontmoetingsdag aan te bieden.

Eric Vande Walle
Voorzitter werkgroep ICT4care

Ellen De Wandeler
Algemeen coördinator NVKVV

Koen Balcaen
Voorzitter NVKVV