Hieronder vindt u chronologisch de opeenvolgende communicaties betreffende de impact van het Coronavirus.
De beslissing om de tijdslijn aan te passen vindt u onderaan deze pagina

Het colloquium wordt opnieuw hybride georganiseerd
(communicatie op 01/09/2021)

Alle sprekers kunnen immers hun presentatie fysiek geven in het congrescentrum. De presentaties die vooraf opgenomen worden als een videopresentatie, worden ook digitaal ter beschikking gesteld op het virtueel platform.
Zo kunnen alle deelnemers de presentaties die virtueel beschikbaar zijn, nadien nog even opnieuw bekijken, ook de presentaties die men niet ter plaatse heeft kunnen bijwonen.

Naast de fysieke deelname aan het colloquium hebben de bezoekers ook de gelegenheid om zich in te schrijven voor een virtuele deelname (zonder fysieke aanwezigheid).
De organisatie van het colloquium zal volledig Corona-proof worden uitgewerkt.
Gezien we ervan uitgaan dat de vaccinatiestrategie zijn vruchten zal afwerpen en de epidemie verder zal afzwakken naar het einde van het jaar toe, gaan we er van uit dat we het colloquium met een normale bezetting kunnen laten doorgaan.

&&&

Het organisatiecomité heeft evenwel pro-actief besloten om enkele backup-scenario’s te voorzien
(communicatie op 01/09/2021)

 1. Indien de overheid zou beslissen dat er een beperking wordt opgelegd aan het aantal bezoekers, zullen de toegangstickets van de deelnemers (boven het limiet-aantal) omgezet worden in een digitale toegang tot het virtueel platform.
 2. Voor het geval de capaciteitsvermindering van die aard is, dat het niet haalbaar is het colloquium op 24 november te laten doorgaan, is er reeds een reservedatum vastgelegd op 17 mei 2022. De inschrijving van de deelnemende bedrijven wordt dan doorgeschoven naar de vooropgestelde vervangdatum in 2022. De bedrijven die zich nu inschrijven engageren zich dan ook voor de datum van 24 november 2021 EN de vervangdatum van 17 mei 2022 (als alternatief voor 24 november).

In het kader van een eventuele capaciteitsbeperking geldt dat de inschrijving van een deelnemer uit de gezondheidssector steeds primeert boven de deelname van een medewerker van een ICT-bedrijf/consultant/andere. Dat wil zeggen dat ingeval de maximum fysieke capaciteit overschreden wordt, de medewerkers van uit de gezondheidssector steeds met prioriteit een toegangsticket voor fysieke deelname zullen ontvangen.

Bij overschrijding van de maximum-limiet wordt een inschrijving voor fysieke deelname automatisch omgezet in een virtuele deelname, waarbij in rangorde eerst de tickets van de ICT-bedrijven worden omgezet in virtuele deelname, en vervolgens in volgorde van inschrijven de meest recente inschrijvingen van deelnemers van uit de gezondheidssector. Annulaties van inschrijvingen zijn niet mogelijk, vermits het virtuele evenement gedurende meerdere maanden na het colloquium ICT4care toegankelijk zal blijven en iedereen dus ruim de kans zal krijgen om alle presentaties te bekijken.

&&&

Beslissing tot wijziging van de tijdslijn van het 25ste colloquium als gevolg van de Corona-pandemie
(communicatie op 17/11/2021)

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt u te informeren over de beslissing dat de tijdslijn voor het 25ste colloquium ICT4care werd aangepast.

In plaats van te starten met een fysiek colloquium en te eindigen met een virtueel colloquium, starten we met het virtueel colloquium en eindigen we met het fysieke evenement.

 • Het fysiek evenement van het colloquium ICT4care wordt verplaatst naar dinsdag 17 mei 2022.
 • Het virtuele congres gaat wel door – dit vanaf woensdag 24 november 2021 – en zal online te bekijken zijn tot de datum van het fysieke evenement op 17 mei 2022

De reden voor deze beslissing is de slechte evolutie van de Coronacijfers en de voorspellingen van Sciensano voor de komende weken. Het organisatiecomité vindt het om die reden niet verantwoord het colloquium fysiek te laten doorgaan op 24 november.

We stellen vast dat in Vlaanderen en Brussel massaal evenementen geschrapt worden en dan nog in het bijzonder de evenementen die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg. Zoals u weet staat de gezondheidszorg op dit moment terug onder grote druk. Ook in de buurlanden worden momenteel ingrijpende beslissingen genomen om de pandemie in te dijken.

Er is dus geen sprake van een annulatie van het colloquium of dat het niet zou doorgaan. Er is wel een wijziging van de tijdslijn.

&&&

Wat zijn de concrete gevolgen van deze beslissing ?

 • Binnen het kader van eerder gemaakte afspraken, is beslist dat alle inschrijvingen voor 24/11/2021 automatisch overgeplaatst worden naar de virtuele omgeving vanaf 24/11/2021 en naar het fysieke evenement op 17/05/2022. Deelnemers die zich reeds fysiek inschreven krijgen automatisch toegang tot het fysieke evenement op 17/05/2022.

&&&

 • Virtueel platform online vanaf 24/11/2021
  • Een groot aantal presentaties zal op het platform geplaatst worden als een videopresentatie.
  • Op 24/11/2021 zullen reeds diverse presentaties beschikbaar zijn.
  • De presentaties die nog niet beschikbaar zijn op 24/11/2021 zullen waar mogelijk in de daaropvolgende weken online worden gezet.
  • Om toegang te krijgen tot het virtueel platform zal u een mail ontvangen van invite@events.hybridconferences.org  zodat u zich kan registreren op het online platform.
  • Bij de presentaties op het virtueel platform zal u door middel van een Q&A-functie in de mogelijkheid zijn vragen te stellen aan de sprekers.

&&&

 • Fysiek colloquium wordt verplaatst naar 17/05/2022
  • Het fysiek colloquium wordt integraal verplaatst naar 17/05/2022. Het is onze intentie om het volledige programma dat voor dit jaar voorzien was opnieuw in te plannen.
  • Eventuele wijzigingen aan het congresprogramma zullen in het voorjaar van 2022 aangepast worden op de website www.ICT4care.be/congres .
  • De deelnemers kunnen zich gedurende het komende half jaar permanent blijven inschrijven voor zowel het fysieke als het virtuele colloquium.
  • Als fysieke deelnemer krijgt u dus ook automatisch toegang tot het digitaal platform vanaf 24/11/2021.
  • Om toegang te krijgen tot het virtueel platform zal u een mail ontvangen van invite@events.hybridconferences.org  zodat u zich kan registreren op het online platform

&&&

Het virtueel colloquium is inmiddels officieel geopend
(communicatie op 24/11/2021)

HET VIRTUELE COLLOQUIUM ICT4CARE IS OFFICIEEL GEOPEND OP 24/11/2021 EN LOOPT TOT 17/05/2022.

Vanaf 24/11/2021 zijn reeds een groot aantal presentaties beschikbaar. De presentaties die nog niet beschikbaar zijn worden waar mogelijk in de hierop volgende weken online gezet.

HET FYSIEKE COLLOQUIUM ICT4CARE GAAT NIET DOOR OP 24/11/2021 EN IS VERPLAATST NAAR 17/05/2022. U kan zich nog steeds inschrijven.

Coronaproof colloquium: